• Asker Risenga - oppstart onsdag 19 og torsdag 20 august 2020
 • Hokksund -  august 2020
 • Oslo - Venter på avklaring på oppstartsdato høst 2020
 • BABY NYBEGYNNER Alder fra 0-5 mnd
 • BABY ØVET Alder fra 6-9 mnd                                      
 • BABY VIDEREGÅENDE Alder 9-13 mn

BABY NYBEGYNNER

 • Kurstider og påmelding - Trykk her
 • Send gjerne en mail - even@idrettsbarna.no

Målet er: 

 • vi bruker tid og repetisjoner samt gode forklaringer for å gjøre foreldrene trygge på å ha med seg sitt lille nurk i vannet.
 • babyen får tid under rolige omgivelser til å oppleve glede i bassenget.
 • vi starter med dykk.
 • ved å ha gjentagende start/slutt skaper dette trygghet og gjenkjennelse for babyen.

BABY ØVET

Målet er:

 • trygghet og glede.
 • videreutvikle dykk, dykkene blir mer og mer selvstendige.
 • vi stuper fra kanten.
 • selvbergende faktor kommer tydeligere frem gjennom øvelsene.
 • babyen skaper fremdrift i vannet.

BABY VIDEREGÅENDE

Målet er:

 • trygghet og glede.
 • dykkene er nå selvstendige og de er stadig under utvikling.
 • stupene blir mer og mer selvstendige.
 • vi jobber med øvelser som ivaretar selvbergende faktor.
 • sanglekene blir flere og er med på å skape glede og samhold på kurset. Vi leker mens vi lærer.

Baby og småbarnsvømming er mye mer enn å bade sammen. Babysvømming er sosial trening, motorisk utvikling, glede og vannsikkerhet. Babysvømming er allsidig motorisk stimulerende som er viktig for positiv utvikling av barnets selvbilde.

Målet med babysvømming er at barnet skal bli trygg i elementet vann, både over og under vann. Barnet skal lære å erfare vannets muligheter og egne begrensninger samt lære selvbergingsferdigheter for å være bedre rustet til å redde seg selv i uønskede situasjoner. Barnet skal lære sin egen kropp å kjenne i vannet og hvordan vannet virker på den.

Gevinsten med babysvømming gir voksne en hyggelig og felles aktivitet med avkobling fra en ellers stresset hverdag. Gir barnet sosial trening sammen med andre barn.